Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad?

Det kan vara av din partner, tidigare partner eller din familj. Behöver du prata med någon om din situation?

Knuten näve, i bakgrunden en rädd flicka sittande påen bänk.Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 18-22 och helger mellan 8-22, men vi svarar även dagtid när vi har möjlighet. Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Kvinnojouren Kiruna
Telefon: 0980-195 00
E-post: kiruna.kj@roks.se

Nationell stödtelefon
Kvinnofridslinjen, dygnet runt: 020-50 50 50

För akut stöd eller skyddat boende

Ring socialtjänsten i din kommun eller 112 efter kontorstid!


Våld mot kvinnor är ett brott!