Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad?

Det kan vara av din partner, tidigare partner eller din familj

Behöver du prata med någon om din situation?

Knuten näve, i bakgrunden en rädd flicka sittande på en bänk.

Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 18-22 och helger mellan 8-22, men vi svarar även dagtid när vi har möjlighet.  Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Kvinnojouren Kiruna
0980-195 00
kiruna.kj@roks.se

Nationell stödtelefon
Kvinnofridslinjen, dygnet runt: 020-50 50 50

För akut stöd eller skyddat boende

Ring socialtjänsten i din kommun eller 112 efter kontorstid!

 


 

Här finns information på:

Kvinna i hijab, bara ögonen syns

AMARINJA
ARABISKA
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FARSI
FRANCAIS
GREKSIKA
KURDISKA
TIGRINJA
TURKCE

Informationen är hämtad från Kvinno- och tjejjouren Somaya


Om du blir utsatt för våld

 • Berätta för någon i din närhet vad du blir utsatt för
 • För dagbok för att du lättare kommer ihåg vad som hänt
 • Uppsök läkare för att dokumentera skador
 • Ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse
 • Tro inte på att det aldrig kommer att hända igen
 • Gör en flyktplan för att snabbt kunna komma iväg om det blir akut
 • Gör en polisanmälan. Ju tidigare desto bättre! Läs mer här.

Våld mot kvinnor är ett brott!

Du har rätt till:

 • din egen kropp
 • dina egna tankar
 • att leva ett liv utan våld och förtryck
 • att bestämma om du vill gifta dig och med vem
 • att bli lyssnad till
 • att ha de vänner du själv valt

Du har rätt till respekt och frihet

Läs mer om kvinnors rättigheter