Behöver du prata med någon om din situation?

Knuten näve, i bakgrunden en rädd flicka sittande påen bänk.

 Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 18-22 och helger mellan 8-22, men vi svarar även dagtid när vi har möjlighet. Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss. Kvinnojouren Kiruna 0980-195 00 kiruna.kj@roks.se Nationell stödtelefon Kvinnofridslinjen, dygnet runt: 020-50 50 50

För akut stöd eller skyddat boende

Ring socialtjänsten i din kommun eller 112 efter kontorstid!  


Här finns information på:

Kvinna i hijab, bara ögonen syns

AMARINJA ARABISKA DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL FARSI FRANCAIS GREKSIKA KURDISKA TIGRINJA TURKCE Informationen är hämtad från Kvinno- och tjejjouren Somaya