Kvinnojouren Kiruna

Hand som skydd, svartvitt

Kvinnojouren Kiruna startade 1983 och har sedan dess arbetat för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd.

Alla vi som arbetar med kvinnojouren är volontärer och har avgivit ett tysthetslöfte.

Kvinnojouren är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi står för en feministisk grundsyn, vilket betyder att kvinnojouren:

  • verkar mot våld och förtryckt av kvinnor samt för kvinnors frigörelse och jämställdhet på alla plan i samhället
  • bedriver opinionsbildande verksamhet för att skapa debatt om kvinnofrågor i samhället
  • anser att kvinnomisshandel, våldtäkt, incest och andra sexuella övergrepp tillsammans med pornografi är de yttersta konsekvenserna av det synliga kvinnoförtrycket i samhället

Kvinnojouren Kiruna är en del av Riksorganisationen för
Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige
(ROKS).


Vad är en Kvinnojour?

Det är olagligt i svensk lag att slå och skrämma en kvinna och tvinga henne att göra saker som hon inte vill. Ändå händer det hela tiden. På en kvinnojour kan du prata om saker som ingen annan får veta. Du kan få hjälp att fylla i viktiga papper. Du kan också få hjälp om du vill tala med en myndighet. Och du kan få bo på ett hemligt ställe om du inte vågar gå hem. Om du har barn får de följa med dig.

Kvinnojourerna utgår från dina behov och önskemål. Kanske behöver du prata om din livssituation och din nuvarande relation. Kanske behöver du råd kring en polisanmälan eller en vårdnadstvist. Eller har du kanske utsatts för sexuella övergrepp, antingen nyligen eller flera år tillbaka. Du kan också oroa dig för en vän eller anhörig som du misstänker blir utsatt för våld av den hon är tillsammans med.

På jourerna arbetar bara kvinnor och inga män. De tar heller inte emot
män. Det beror inte på att vi tror att alla män är våldsamma eller för den delen på att vi skulle hata män. Tvärtom har jourkvinnor goda relationer med män i privata, sociala och yrkesmässiga sammanhang. Men av erfarenhet vet vi att det inte går att tala öppet om smärtsamma upplevelser av mäns våld och sexuella övergrepp när män är närvarande. Det känns tryggare att vara i en miljö där det bara finns kvinnor.

En del jourkvinnor har egna erfarenheter av att vara utsatta för mäns våld, andra har det inte. Att ha en kvinnlig identitet kan dock göra det lättare att leva sig in i våldets verklighet, eftersom kvinnor fått lära sig att män som regel har makten i vårt samhälle.

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad?

Det kan vara av din partner, tidigare partner eller din familj. Behöver du prata med någon om din situation?

Knuten näve, i bakgrunden en rädd flicka sittande påen bänk.

Vi nås säkrast på telefon vardagar mellan kl. 18-22 och helger mellan 8-22, men vi svarar även dagtid när vi har möjlighet. Alla som jobbar hos oss har avgett tysthetslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Kvinnojouren Kiruna
Telefon: 0980-195 00
E-post: kiruna.kj@roks.se

Nationell stödtelefon
Kvinnofridslinjen, dygnet runt: 020-50 50 50

För akut stöd eller skyddat boende

Ring socialtjänsten i din kommun eller 112 efter kontorstid!